Wie zijn wij

Wij zijn een jonge onderneming. Door middel van ervaringen bij grote onderhoudsinstellingen en door een goed oor te luister leggen bij de klanten zijn wij overtuigd dat onderhoud en beheer een samenspel is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door juist meer aandacht te besteden aan de vraag en de wensen van de opdrachtgever bieden wij hiervoor aansluitend onderhoud en beheer op aan.

Door datgene wat de opdrachtgever kan verwachten goed te communiceren weet de opdrachtgever ook exact wat de opdrachtgever krijgt. Mede hierdoor zullen de onderhoudskosten dalen, terwijl er niet wordt bezuinigd op onderhoud. Resultaat is een stijgende prijs/kwaliteitsverhouding.

Kort gezegd: zegt wat je doet, en doe wat je zegt.

Missie

Gebouwservice Zuid zorgt voor een prettig binnenklimaat voor utiliteitspanden en Retail.
Hierbij houden wij rekening met het milieu, de kosten en de wensen van de opdrachtgever.

Visie

Wij zijn een jong bedrijf dat zich wil onderscheiden in de markt van het onderhoud, door altijd de samenwerking en de communicatie met de opdrachtgever te blijven onderhouden. Zeg wat je doet en doe wat je zegt is ons motto.
Gebouwservice Zuid streeft er naar om als midden-grote onderhoudspartij in Zuid-Nederland te kunnen opereren.