Op zondag 29 mei hebben Werner Hansems van Gebouwservice-Zuid samen met de voorzitter van de sponsorcommissie van voetbalvereniging s.v. Marvilde, René van Genesen, het nieuwe stersponsorcontract getekend. Wij van Gebouwservice-Zuid zullen voor minstens 3 jaar aan de club verbonden zijn en gaan tevens het onderhoud aan de lucht- en waterinstallatie van de vereniging op ons nemen. Na een woordje van voorzitter Erwin Zimmerman en een heerlijk gebakje in het sponsorhome van de club, is de ondertekening van het contract feestelijk voltooid op de welbekende Marvildriaanse wijze in de kantine.