Beheer

Door GebouwService Zuid technische installaties te laten beheren, is de eigenaar beter op de hoogte van de status van zijn eigendommen. De opdrachtgever kan kiezen voor ‘statusbepalingen’ van de installaties. Aan de hand van deze statusbepalingen weet de opdrachtgever precies hoe zijn technische installaties ervoor staan, en wat deze waard zijn.

Als toevoeging aan de statusbepalingen, kan de opdrachtgever ook kiezen voor een meerjarenbegroting en een meerjarenplanning. Hierdoor kan de opdrachtgever eenvoudiger budgetten voor het beheer voor de komende jaren opstellen.

Tijdens het technisch beheer zullen ook de wettelijke bepalingen aan de orde komen. Er wordt gecheckt of installaties voldoen aan de wettelijke bepalingen. Mochten er in de loop van tijd wettelijke bepalingen worden aangepast, dan wordt dit tijdens het beheer in de rapportages meegenomen.

Technisch beheer GebouwService Zuid