Conditiemeting installaties

De staat van technische installaties kan in kaart worden gebracht door een conditiemeting. De Nederlandse norm, NEN 2767, is hier een voorbeeld van. Door middel van een conditiemeting en een rapportage weet de opdrachtgever hoe zijn installatie ervoor staat. In deze meting kan ook de technische levensduur van de installatie worden meegenomen. De conditiemeting is dan ook meteen een waardebepaling voor de installatie, en dus ook voor het pand. De opdrachtgever kan hierna besluiten in welke conditie hij de installaties wil behouden en hij is op de hoogte welk onderhoud hier het beste bij past.

MeerJarenOnderhoudsBegroting, MJOB

MJOB definitie

Door de MJOB weet de opdrachtgever wat hij kan verwachten wat betreft budgetteringen, rekening houdend met preventief, correctief en vervangingsonderhoud van de installaties. Afhankelijk van de MJOB kan er dus een beter meerjarenbudgetering worden gemaakt door de opdrachtgever. Mede door een conditiemeting krijgt de opdrachtgever een realistisch beeld van de MJOB.

MeerJarenOnderhoudsPlanning, MJOP

MJOP definitie

Door aan de installaties ook een MJOP te koppelen, weet de opdrachtgever wat voor onderhoud er aan de installaties moet worden uitgevoerd. Ook de MJOP is te koppelen aan de NEN 2767. Hierdoor weet de opdrachtgever wanneer er welk onderhoud wordt uitgevoerd en ook welk onderhoud er contractueel is afgesproken. De wettelijke bepalingen worden hierbij nooit genegeerd.

Conditiemeting installaties GebouwService Zuid
MeerJarenOnderhoudsBegroting MJOB GebouwService Zuid
MeerJarenOnderhoudsPlanning MJOP GebouwService Zuid