Projecten

Wij zijn gespecialiseerd in het technisch onderhoud en beheer van kleine utiliteitspanden. Wij merken dat er juist bij deze kleinere utiliteitspanden meer behoefte is aan beheer en onderhoud. De gebruikers/eigenaren van deze panden willen zich bezighouden met hun core-business en men heeft de tijd en kennis niet voor het technisch beheer van het pand. Hier komt GebouwService Zuid in beeld: wij nemen het totale beheer en onderhoud van de technische installaties voor onze rekening. Hierdoor zal het pand optimaal worden ingeregeld en worden de installaties in goede conditie gehouden. De gebruikers van het pand zullen van een comfortabel klimaat genieten waardoor de productiviteit aanzienlijk kan worden verhoogd.

Volgens metingen van de Rijksoverheid is 70% van de utiliteitspanden niet goed ingeregeld

Uit onderzoeken van TNO blijkt dat er in 70% van de gebouwen gemiddeld tot wel 25% teveel aan energie wordt verbruikt. Gebruikt u ook teveel energie en wilt u weten hoeveel geld u daarmee kunt besparen? Vraag uw installateur om de inregeling van uw technische installatie na te lopen en bespaar hiermee op uw energiekosten en wees minder belastend voor het milieu. Onderzoek toont ook aan dat een goed ingeregelde installatie zorgt voor een beter comfort: een aangenaam werkklimaat leidt tot een hogere productiviteit. En wist u dat de kosten voor het juist inregelen van de cv- of klimaatinstallatie behoren tot het reguliere onderhoud?

Technisch onderhoud en beheer utiliteitspanden GebouwService Zuid
Technisch onderhoud en beheer GebouwService Zuid

Wat moet u doen?

Hieronder staan de onderdelen waarbij het vaak fout gaat. Neem deze punten met uw installateur door. Dit moet per installatie (of installatiegroep).
Maatregelen Energiebesparing Terugverdientijd
Instellen luchtovermaat Tot 10 % 0 – 1 jaar
Stooklijn Tot 5% 0 – 1 jaar
HR-ketel ook HR laten functioneren Tot 10 % 0 – 1 jaar
Stookgrens Tot 5% 0 – 1 jaar
Temperatuur als gebouw dicht is /
optimalisatie regeling
Tot 20 % 0 – 1 jaar
Uitzonderingsperioden Tot 10% 0 – 1 jaar
Tegelijkertijd verwarmen en koelen Tot 10 % 0 – 1 jaar

Voorbeelden slecht ingeregelde installaties utiliteitspanden

Luchtbehandeling
Er is onvoldoende verversing van de lucht in het pand, er zijn tochtklachten en temperatuurklachten, de luchtkwaliteit is niet goed en er is sprake van een slechte filtering.

Cv-installatie:
Een goed voorbeeld zijn de radiatoren:
Wanneer de radiatoren aangesloten worden maar niet worden ingeregeld, gaat het warme water er snel doorheen. Hierdoor is het verschil tussen de in- en uittredende temperatuur vaak niet zo groot, met als gevolg dat de radiatoren veel doorstroming nodig hebben en de cv-ketel relatief heet water terugkrijgt.

Wanneer de radiator wordt ingeregeld, zal het temperatuurverschil groot zijn waardoor de radiator optimaal zal werken. Met als resultaat dat de circulatiepompen van tegenwoordig minder hard hoeven te werken en daardoor ook minder verbruiken. Ook zullen de modulerende ketel(s) zuiniger zijn omdat deze terug moduleren en in het condenserend gebied kunnen werken.