LUTEC Luchttechniek heeft de opdracht gekregen om het klimaat in de productieruimten van NTS CombiMetaal – daar waar diverse laswerkzaamheden worden uitgevoerd – naar de huidige stand der techniek te brengen. Het klimaat dient zowel in de zomer als in de winter op de gewenste temperatuur te zijn. Daarbij dient er ook voldoende te worden geventileerd. In deze ‘coronatijd’ is het een extra prioriteit om een gezond werkklimaat en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren.

Voor het installeren van de benodigde split-systemen, heeft LUTEC Luchttechniek de opdracht gegund aan GebouwService Zuid. Er moesten 10 buitendelen aan worden gesloten op 10 fancoil units, welke onderdeel uitmaken van de totale klimaatinstallatie. De fancoil units zijn aangesloten op de luchtkanalen en zorgen voor de naregeling per ruimte.

Wij danken zowel LUTEC Luchttechniek als NTS voor het vertrouwen in GebouwService Zuid. Een mooie opdracht in een mooie industriële hightech omgeving.